Predaj koseckého náradia

Babka ostrá

babka hladká

mobilný podstavec babky

oslička-jemný kameň

špeciálne kladivo na kutie 500 g

kosisko dvojrúčkové

kosisko jednorúčkové

osolník plechový

osolník z roha

prsteň dvojšróbový 4o mm svetlosť s imbusovým kľúčom

Prsteň dvojšróbový svetlosť 32 mm štvorhranný kľúč

Kosa 75 cm
a čo +- 5 cm k dĺžke kosy to +-

pokutie kosy

Kosecký set

7 €

6 €

7 €

3 €

11 €

20 €

17 €

3 €

10 €

7 €

6 €

45 €
1 €

4 €

100 €

Kosy sú od veľkosti 60 cm až po 90 cm.