Multišportové kempy

Tenis, atletika, basketbal, futbal, florbal, cyklistika,volejbal, stolný tenis. Obidvaja lektori sú kvalifikovaný tréneri s dlhoročnou praxou. Účastník kempu vo vymenovaných športových odvetviach dostane fundované základy techniky, taktiky  a fyzickej prípravy. Časti kempou  budú vedene v anglickom jazyku.