Energizujúce a psychohygienické pobyty

Forma je určená pre seniórov. Použíta metóda bude vychádzať so simulovania sedliackých činnosti práve prebiehajúceho hospodárskeho obdobia, s cieľom lepšie vnímať synergicky efekt dediny.