O nás

Etnokurzy Dr. Lukáša Janošku sú absolútnou novinkou na Slovensku. Je to jedinečná možnosť zažiť a vyskúšať si prácu a život na dedine. V prípade detských kurzov je to kombinácia dedinských zručností a znalostí v kombinácii so športom a komunitnými sedeniami večer pod vedením lektorov Dr. Lukáša Janošku a Mgr. Lukáša Janošku ml. Kurzy pozostávajú z výnimočných dedinských etnozážitkov a etnozručností. Z tých základných by sme spomenuli, starostlivosť o domáce zvieratá(kŕmenie, vyháňanie ovečiek a kôz na pašu, dojenie), výlety na pohoreľský košiar, zažitie hromadného dojenia, odvárania žinčice, výroba syra, údenie syra atď. Kosenie, sušenie, hrabanie a zvážanie sena. Rôzne formy skladovania sena, či už von, alebo v humne. Pohyb na lúkach a v lese spojený so zberom liečivých rastlín, lesných plodov a húb. Príprava ohňa v prírode s následnou prípravou jedál na prírodnom ohni. Poznávanie dedinských kultúrnych a spoločenských zvykov. Nácvik ľudového spevu a tanca. Aktivity budú prispôsobené ročnému obdobiu. Strava na etnokurzoch je vyvážená a pozostáva aj z BIO produktov(čerstvý ovči syr, ovocie a zelenina od farmárov, mlieko z miestneho poľno družstva atď.)
Súčasné vzdelávanie je o stimulácii jednej mozgovej hemisféry, ktorá je zodpovedná za mechanické úkony – počítanie, písanie, memorovanie atď. Druhá polovica mozgu, ktorá je zodpovedná za duchovno – pocity, inštinkty, postoje atď. nie je stimulovaná takmer vôbec.

Etnokurzy by mali túto sféru vplyvu na človeka suplovať. Živelnosť a nevyspytateľnosť prírody, v ktorej sa budeme väčšinou zdržiavať, zaručuje energizujúce podnety blahodárne pôsobiace na všetky zložky ľudského bytia. Našou úlohou bude vás trpezlivo viest a učit činnostiam a zručnostiam, ktoré boli pre našich dedinských predkov bežné. Vnímanie prírodných úkazov a odveka múdrosť predkov ich napriek ťažkej práci napĺňala šťastím.       Sme presvedčení, že etnovedomie, s ktorými sa na našich lekciach stretnete obohatia váš vnútorný, ale aj vonkajší svet.

Prajeme veľa odvahy k vycestovaniu do kraja pod Kráľovú hoľu.

Naša skoro sedliacka filozofia:

 
 
MÚDREJŠÍM SA ČLOVEK STÁVA OSOBNÝM POZNANÍM, NIE IBA NASÁVANÍM TEÓRIE

Lukáš JANOŠKA 2012

Akceptujeme vznik Slovenskej republiky a rozumieme etape, v ktorej sa po necelých dvadsať rokov existencie štátotvorný národ nachádza. Pripúšťame, že “detské choroby” sú sprievodnym znakom zrenia a naša ponuka je metódou na preklenutie neľahkého procesu mentálnej rekryštalizacie Slovákov a Sloveniek . Prechod od Čechom podriadeného federálneho partnera k suverénnemu, slobodnému a zodpovednému Slovensku v súčasnom svete, je bytostný problém tejto doby. O to je to ťažšie, že “pandémia” súčasnej morálnej krízy napadla celú planetu. Mikrosvet ETNOKURZOV so svojou atmosférou a vlastným hodnotovým systémom ponúka pohľad na bytie jedinca z iného uhla, čím sa nezrozumiteľné a zarmucujúce môže ukázať, ako prirodzené vyústenie uskutočnených nespravných rozhodnutí. Metodólógia ETNOKURZOV Dr. Lukáša JANOŠKU je zostavená z históriou overených slovenských, ale aj iných právd a faktov, ktoré majú nie teoretickú-memoratívnu , ale praktickú- konatívnu podobu. Kurikulum etnokurzov vychádza z poznatkov modernej pedagogiky a psychológie a má znaky prosociálnosti. Frekventant sa bude počas dňa stretať s elementárnymi potrebami dedinského človeka, zvierat žijúcich v jeho blízkosti a ostatnej prírody. Harmóniu medzi týmito kategóriami budú lektori udržiavať špecifickou časovosťou jednotlivých etáp denného života. Pritom budú vytvárať podmienky pre tvorbu atmosféry, v ktorej účastník nadobudne duševnú spokojnosť z prebiehajúcej činnosti a z úrovne etického náboja v komunite. Spoločné rozhovory formou sedení v kruhu budú na dennom poriadku. Diapazón praktických podnetov na každého jedinca bude individuálne primeraný, tak aby bola rešpektovaná jeho integrita osobnosti. Z prežitého pobytu na Horehroní lektor bude mať dostatočný sumár informacii a výsledkom bude proforientačná charakteristika každého účastníka etnokurzu, ktorú si rodič vypočuje individuálne v záverečnom rozhovore s lektorom, ale ju dostane aj písomne, ako slovné hodnotenie.
Hlavný cieľ:

- V súčasnej digitalizovanej dobe predstaviť ľuďom-deťom z mesta čistú prírodu ako synergický fenomén našej planéty.

Ďalšie ciele:

- Ukázať prírodu ako miesto, zdroj uspokojujúci životné potreby človeka a vhodné miesto na pohyb a regeneráciu síl
- rozšíriť manuálnu zručnosť detí pri jednoduchej manipulácii s prírodnými materiálmi (koža, drevo – výroba účastníckych suvenírov)
- v prírodnom prostredí otužiť detský organizmus a zvýšiť jeho obranyschopnosť
- pravidelnou primeranou telesnou záťažou, zväčšiť vitálne funkcie organizmu
- doplniť poznatky a zručnosti o prežiti v odkázanosti samého na seba
- tlmiť “zakódavaný” civilizačný zhon okolnosťami, v ktorých sa etnokurzista práve nachádza
- rozvinuť základy života v komunite, prehĺbiť, schopnosť vyjadriť svoj názor a svoje potreby verejne
- starostlivosťou o zvierata lepšie pochopiť miesto človeka v hierarchii živočíšnej riši

Dr. Lukáš F. JANOŠKA Kinďera

nar. 6. dec. 1955 v Brezne, Vyrastal a aj teraz žije v horehronskej obci POHORELÁ, reprezentoval ČSSR v atletike – chôdza. Absolvoval FTVŠ UK v Bratislave v roku 1980, oženil sa a má dve deti Lukáš (32), Hana (29) a dve vnúčata Jasmin (3,5) a Samuel (0,5). V roku 1993 po diagnostikovani SM manželke sa s srodinou odsťahovali z Petržalky, sedemnásť rokov bola na inv. vozíku, pracoval ako vychovávateľ, vysokoškolský učiteľ, riaditeľ Športového gymnázia a desať rokov pôsobil ako učiteľ – elementarista a neskôr ako učiteľ TV na ZŠ POHORELÁ.
Na začiatok svojho pôsobenia v rodnej obci po roku 1993 spoluzaložil Volejbalový spolok GAD o.z., bol pri oživotvorení MO Matice slovenskej a je jej predsedom v obci a reštartoval po desiatich rokoch odmlky miestny DFS Mladosť.
Vytvoril obsah výuky s regionálnou dominanciou a prosociálnym charakterom. Rozbehol fungujúcu žiacku samosprávu v triedach, kde bol deväť rokov triednym učiteľom. Zaznamenal s nimi nulovú šikanu a nadštandartné interakcie žiakov v triednej komunite. Zážitkové vyučovanie bolo pre neho dennou samozrejmosťou.
V roku 2010 ovdovel. Je spoluzakladateľom a staršinom celoslovenského občianského združenia SLOVENSKÝ KOSECKÝ SPOLOK (1998 www. kosci.sk ). Ostatných šesť rokov pôsobil ako učiteľ lyžovania na Štrbskom plese a lektor lekcii kosenia. Je členom Družstva vlastníkov oviec a kôz v Pohorelej.

Mgr. Lukáš I. JANOŠKA Kinďera

nar. 13. dec. 1979 v Bratislave, vyrastal v Petržalke, ale chodil s otcom, ktorý v Bratislave chodil ručne kosiť záhrady a tam privoňal koseckej filozofii. Je výborný kosec a viackrát doletel na koseckú súťaž z Londýna. Časté návštevy pohorelskej prírody v ňom rezonujú dodnes. Hral vrcholovo basketbal za TJ Iskra MATADOR. Prómoval na FTVŠ UK Bratislava v roku 2003, necelý rok pôsobil na Gymnáziu Mercury Ba., a potom odišiel do Londýna. Tam začal ako plavčík, neskôr ako tenisový tréner a učiteľ TV. Prešiel niekoľkými tenisovými klubmi a školami. Časom sa vypracoval až do funkcie koordinátora TV medzi školami v okrsku. Navštívil Švajčiarsko, Maďarsko, Poľsko, Taliansko, USA, Austráliu, Francúzko, Nemecko, Španielsko, Holandsko, Slovinsko, Chorvátsko, Rakúsko, Írsko a Anglicko. Spolupracoval s wimbledonskými víťazmi Pat CASHOM a Petrom FLEMINGOM.