Druhy pobytov

Detské letné škôlky

Forma je určena pre deti  už od 3 rokov aj s pobytmi rodičov. Lekcie budú prebiehať denne v čase od 9.00 do 12.00 hod. a od 15:00 do 17.00 hod., kedy deti budú bez rodičov s lektormi absolvovať tématické praktiké úlohy v lese.

Lekcie kosenia

Lektori sú spoluzakladatelia a účastníci koseckých súťaži na Slovensku, Lekcie sa može zúčastniť deti. Účastník dostane k dispozicii kosecké naradie na mieru s výborne pokutou kosou. Do obsahu lekcie patrí rozpoznávanie kvality kosy, upevňovanie kosy na kosisko, ostrenie a kutie kosy. Následne je možné si zakúpiť celý kosecký set, príp.  Jednotlivé súčasti jemu potrebné

Workshopy remesiel

V súčasnosti sú skoro všetky činnosti sedliakov v hospodárskom roku remeslami a v priečinku ETNOAKTIVITY sú vymenované všetky, ktoré lektorujeme. Záujemca o pobyt si može z ponuky vybrať etnočinnosti, ktorým sa bude chcieť venovať počas svojho pobytu

Multišportové kempy

Tenis, atletika, basketbal, futbal, florbal, cyklistika,volejbal, stolný tenis. Obidvaja lektori sú kvalifikovaný tréneri s dlhoročnou praxou. Účastník kempu vo vymenovaných športových odvetviach dostane fundované základy techniky, taktiky  a fyzickej prípravy. Časti kempou  budú vedene v anglickom jazyku.

Lyžiarské kurzy s etnočinnosťami

Obidvaja lektori sú kvalifikovaní a skúsení lyžiarskí inštruktori. Súčasťou lyžiarskeho kurzu budú aj etnoaktivity zimného obdobia

Výjazdné ETNOlekcie

Spomenuté ETNOAKTIVITY vieme lektorovať aj výjazdnou formou. Záujemcovia sa môžu skontaktovať s lektormi a dohodnuť si podmienky.

Firemné ETNOhry

Ide o súťaže v etnošportoch na lúke. Okolie Pohorelej je výbornym miestom na rekreáciu a pohyb. Súťažiaci si môžu zmerať sily v etnošportových diciplínach, pri ktorých prídu do kontaktu s kosou, hrabľami, trávou, vozíkom, jahňatami, bičom, sekerou, pílou, fúrikom…

Energizujúce a psychohygienické pobyty

Forma je určená pre seniórov. Použíta metóda bude vychádzať so simulovania sedliackých činnosti práve prebiehajúceho hospodárskeho obdobia, s cieľom lepšie vnímať synergicky efekt dediny.

Naturálna terapia vidieka

Táto forma pobytu je spojená so zberom liečivych rastlín, lesných plodov, s prechádzkami spojenými s   ezoterikou horehronskej dediny, so spevom a tancom v doprovode akordeónu