• Workshopy remesiel

  Záujemca o pobyt si može z ponuky vybrať etnočinnosti, ktorým sa bude chcieť venovať počas svojho pobytu

 • Firemné etnohry

  Ide o súťaže v etnošportoch na lúke. Súťažiaci si môžu zmerať sily v etnošportových diciplínach.

 • Výjazdné etnolekcie

  Spomenuté ETNOAKTIVITY vieme lektorovať aj výjazdnou formou.

 • Pobyty

  Ponuka energizujúcich a psychohygienických pobytov určených pre seniórov.

MÚDREJŠÍM SA ČLOVEK STÁVA OSOBNÝM POZNANÍM, NIE IBA NASÁVANÍM TEÓRIE

Vážení rodičia nadštandartne mysliaci na život, výchovu a zdravie svojich detí, milí klienti zaujímajúci sa o pôvodný život na Slovensku, prichádzame Vám v ústrety plne si uvedomujúc rezervy školského systému, povrchnosť informačných médii, nárast civilizačných ochoreni a deštrukčnosť vzdiaľovania sa človeka od prírody.

O nás

Etnokurzy Dr. Lukáša Janošku sú absolútnou novinkou na Slovensku. Je to jedinečná možnosť zažiť a vyskúšať si prácu a život na dedine.

Hlavný cieľ

V súčasnej digitalizovanej dobe predstaviť ľuďom-deťom z mesta čistú prírodu ako synergický fenomén našej planet.